Kompresory, rozvody stlačeného vzduchu, úpravu stlačeného vzduchu – to vše pořizujeme, abychom mohli používat pneumatické nářadí. Více

Ale proč vlastně používat pneumatické nářadí, když má každé takové nářadí ekvivalent v nářadí elektrickém? Těch důvodů je několik a navíc může být u každého typu nářadí jiná výhoda v pohonu stlačeným vzduchem.

Někde je výhoda hmotnost, díky absenci elektromotoru v nářadí. Jinde je výhodou nezávislost na dostupnosti elektrické energie. U jiných aplikací se využívá prostého faktu, že pneumatické nářadí je účinnější než elektrické – při zachování shodných rozměrů. Nezanedbatelnou výhodou je také absence vzniku jisker v pohonu pneumatických nástrojů, či rozběhových rázů. A nelze přehlédnout také fakt, že pneumatické nářadí bývá znatelně levnější než v elektrické verzi a také je značně jednodušší na údržbu.

Nevýhodou je samozřejmě ona potřeba vlastnit i zdroj tlakového vzduchu a v případě nářadí s větší spotřebou vzduchu, je nutné mít kompresor s vysokým sacím výkonem a velkým vzdušníkem.


Vybrané produkty