Součástí rozvodů tlakového vzduchu bývá regulace a také úprava tlakového vzduchu. Více

Vzduchový filtr NGF 3/4Úpravou vzduchu je myšleno jeho čištěni a sušení, ale pro použití v některých druzích pneumatického nářadí je nutné do vzduchu přidávat olej, který pečuje o mechanismus pneu-nářadí.

Nejvyšší čistoty a neutrality tlakového vzduchu je třeba pro aplikace barev stříkacími pistolemi. Zde platí, že vzduch je pro barvu pouze nosné médium a nijak by neměl ovlivňovat samotný proces pokrývání povrchu stříkaného předmětu barvou.Odkalovač HADICOVÝ G1/4 Nepřípustné jsou tedy jakékoliv nečistoty, mastnoty, či vlhkost.

Nečistoty jsou nežádoucí také v tlakovém vzduchu, který pohání pneumatické nářadí. Do vzduchu se mohou dostat z několika zdrojů. Prvním je samotný nasávaný vzduch kompresorem. Proto mají kompresory na vstupech před kompresními komorami malé filtry. Stlačený vzduch dále putuje do vzdušníku, který může být dalším zdrojem nečistot – například odlupující se barva z vnitřního povrchu vzdušníku. Nečistoty se mohou do vzduchu dostat také z připojovací hadice, která je v době nepoužívání od rozvodu odpojena a její konce otevřeny pro vstup prachových částí.

Bezprašný kondenzační  susič AHD21Vlhkost je obsažena už v samotném nasávaném vzduchu. Stlačením vzduchu se molekuly vody ze vzduchu uvolní a už v kapalném skupenství se dostávají do vzdušníku. Odtud voda putuje do rozvodu tlakového vzduchu a k připojenému pneumatickému nářadí, kde může být zdrojem vzniku rzi a selhávání celého mechanismu pneu-nářadí.

Kromě vlhkosti může tlakový vzduch obsahovat také mastnoty, které spolu s vlhkostí a drobnými nečistotami vytváří kaly. Mastnota se může do tlakového systému Olejovač tlakového vzduchu - G1/4dostat opět s nasávaným vzduchem, nebo přímo z olejového kompresoru vinou jeho ne úplně 100% těsnosti.

Všem těmto problémům je možné se bránit používáním příslušenstvím pro úpravu tlakového vzduchu.

Základem by mělo být použití vzduchových filtrů, které vzduch zbaví pevných nečistot a částečně  mohou pomoci i s vlhkostí a kaly. V provozech, kde je nutné pracovat s opravdu suchým stlačeným vzduchem, je nezbytné zapojit do systému sušičku vzduchu.

Olejovač HADICOVÝ G1/4Pro zajištění přimazávání vzduchu olejem jsou v nabídce olejovače. Toto zařízení může být umístěno buď do rozvodu tlakového vzduchu, nebo až přímo před samotné pneu-nářadí. V případě použití olejovače do rozvodu, je třeba počítat s tím, že už i hadice Jednotka úpravy vzduchu G1/4přivádějící tlakový vzduch k nářadí  bude zanesena aerosolem oleje a není ji pak možné použít pro připojení stříkacích pistolí, neboť by olej z hadice pronikl i do nanášené barvy.

Z ekonomického hlediska jsou zajímavé i jednotky na úpravu tlakového vzduchu, které kombinují separační filtr, olejovač a regulaci do jednoho prvku (jeden vstup, jeden výstup).


Vybrané produkty