Odpovědnost za vady zboží ve vztahu k podnikateli

Ve vztazích s kupujícími v postavení podnikatelů, kdy při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jejich podnikatelské činnosti, se odpovědnost za vady zboží řídí § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Vedle zákonné odpovědnosti za vady zboží poskytuje naše obchodní společnost kupujícím v postavení podnikatelů v kupní smlouvě taktéž záruku za jakost ve smyslu § 2113 OZ.

Záznamy nebyly nalezeny...