Servisní služby a ceny

Výrobce usiluje o maximální kvalitu jím vyráběného zboží, obchodník o kvalitu svých služeb - a uživatel vynakládá veškerou odbornou péči o jím zakoupené a užívaného zboží. I přes veškeré úsilí všech zúčastněných může na zboží někdy dojít k poruše (k výskytu vady).

Pak je na našem servisním oddělení, aby konalo svou práci stejně dobře jako výše jmenovaní, aby bylo v nejkratším možném čase vše, tak jak má. Jakmile náš servis přijme zboží k opravě zjištěné vady, pracuje urychleně na jejím odstranění a ve většině případů tedy není vyčerpána celá obvyklá 30-ti denní lhůta.

Některé zboží však v průběhu záruční lhůty (respektive lhůty pro uplatnění práv z vad zboží) smí opravovat pouze specializovaný servis, jehož adresa je součástí záručního listu nebo návodu k obsluze - pokud se rozhodnete servis objednat naším prostřednictvím (což pro Vás rádi zařídíme), mějte prosím na paměti, že nemůžeme udělat pro věc víc, než předat zboží právě tomuto servisu a nemáme žádnou možnost na případné urychlení jeho práce. Navíc se celková doba pro opravu prodlužuje o přepravu od nás do tohoto servisu a zpět. V naléhavých případech je tedy mnohdy vhodnější obrátit se přímo na doporučený servis.

Výskyt závady není nic příjemného - a v praxi se u našich zákazníků často setkáváme s požadavky na nestandardní řešení. Následuje krátký výčet situací, služeb a pravidel, kterými se snažíme kupujícímu ulehčit kritickou situaci:

  • Zajištění přepravy vadného zboží do opravy (záruční i pozáruční, po stránce organizační i finanční) je v kompetenci kupujícího. Chápeme ale, že ne vždy má kupující čas nebo chuť se podobnými banalitami zabývat. Jsme připraveni ochotně, rychle a bezpečně přepravit zboží do servisu i zpět prostřednictvím smluvních dopravců - čímž kupujícího zbavíme veškeré starosti i odpovědnosti. Kupující musí dopravci předat zboží důkladně zabalené, zabezpečené proti možnému poškození při dopravě. Prodávající není odpovědný za vady vzniklé při přepravě zboží. Cena za tuto službu je stanovena po dohodě s klientem.
  • I přes veškerou péči zákazníka může během záruční lhůty (respektive lhůty pro uplatnění práv z vad zboží) i po ní dojít k poškození zboží, na které se nevztahuje záruka, respektive odpovědnost prodávajícího z vad zboží (mechanické poškození, opotřebení atd.). Není to žádný problém - náš servisní team závadu v nejkratším možném termínu odstraní - a pokud by to nebylo ekonomické, nabídne náhradní řešení.
  • Kupující v tomto případě hradí ceny potřebných dílů a hodinový tarif práce mechanika*.
  • Murphyho zákony říkají, co se může pokazit, pokazí se - a obvykle se tak stane, když se to nejméně hodí (zakázka před dokončením nebo sezóna v plném proudu). Snažíme se samozřejmě vyřizovat veškeré opravy co nejrychleji - ale někdy je třeba jen několik dnů potřebných na opravu z pohledu zákazníka velmi dlouhá doba. V takovém případě můžeme realizovat opravy v expresním termínu (na počkání, v pátek odpoledne atd.). Kupující v tomto případě hradí ceny potřebných dílů a hodinový tarif práce mechanika* - zvýšený o 40%. Pokud si kupující přeje expresní řešení u záruční opravy, nejsou účtovány ceny potřebných dílů, není účtována samotná práce mechanika, ale pouze expresní příplatek.
  • Občas se stane, že se na nás kupující obrátí se závadou, která nakonec závadou vůbec není. Jak se to může stát? - zařízení nepracuje třeba proto, že má přepálenou pojistku, kterou může dle návodu kupující sám vyměnit - nebo nebyl čas přečíst návod k použití (nebo k montáži) a zařízení pak pracuje jinak než kupující očekává, což může vypadat jako závada. Rádi převezmeme nad podobným problémem patronát, zařízení překontrolujeme a případně zákazníkovi doporučíme, jak postupovat, aby snadno dosáhl svého cíle. Kupující v tomto případě hradí hodinový tarif práce mechanika* (a případné náklady spojené s přepravou zboží zpět na jeho adresu).
  • Podle záručních podmínek je nutné předávat výrobky do servisu čisté. Praxe ukazuje, že kupující ve spěchu mnohdy tento fakt opomene nebo prostě jen preferuje naše odborné služby v této oblasti. Ochotně uvedeme reklamovaný či servisovaný předmět do potřebné čistoty. Kupující v tomto případě hradí hodinový tarif práce mechanika*.

Přijímací technik při přípravě servisního zásahu podle dohody s kupujícím vyznačí vyplývající služby a kupující s nimi musí před započetím prací vyjádřit souhlas. Aneb veškeré servisní úkony, které podléhají zpoplatnění s Vámi, budeme vždy předem konzultovat a nezapočneme je dříve, než nám je odsouhlasíte.

* hodinový tarif za práci mechanika činí 500 Kč + DPH / člověkohodinu (účtuje se každá započatá hodina)

Záznamy nebyly nalezeny...