Nakládání s elektroodpadem

Přispíváme ke zpětnému odběru elektrozařízení.

Vysloužilý elektrospotřebič nepatří do komunálního odpadu. Kompletní (nedemontované) zařízení je třeba odevzdat na místě zpětného odběru, která jsou uvedena na www.retela.cz, u posledního prodejce nebo na stránkách jiných kolektivních systémů. Odložením použitého elektrozařízení na správné místo bude umožněno jeho zapojení do procesu ekologického nakládání, jehož výsledkem je řádné zpracování a recyklace. Recyklační příspěvek je zahrnut v ceně výrobku.

Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA.

Záznamy nebyly nalezeny...