Omezení odpovědnosti za obsah internetových stránek a neshody

Naše obchodní společnost nenese žádnou odpovědnost za případné škody (újmy) vzniklé použitím, nahráváním nebo načítáním webových stránek našeho e-shopu do Vašeho počítače, případně špatnou funkcí nebo nedostupností těchto stránek.

Námi prodávané zboží je určeno pro trh v České republice a je do naší nabídky zařazováno s ohledem na tržní pravidla platná a účinná v České republice. Náš e-shop umožňuje (zejména díky jazykovým mutacím) snadnou dostupnost zboží i pro zahraniční zákazníky. Naše obchodní společnost však v případě zahraničních dodávek zboží nemůže nést jakoukoli odpovědnost za možné neshody s technickými požadavky či právem duševního vlastnictví v zemi příjemce zboží.

Záznamy nebyly nalezeny...